Johanniter Ridderskapet
​i Finland

Johanniterorden är världens äldsta hjälporganisation och den har fått sitt namn efter Johannes Döparen.

Riddarorden grundades år 1099, då dess första sjukhus inledde sin verksamhet i Jerusalem. Sjukhuset upprätthölls för att vårda nödlidande pilgrimer som hade skadats eller insjuknat på den långa och farliga vägen till det Heliga Landet.

Kännetecknet för Johanniterorden är ett vitt åttauddigt kors. Symbolen togs i bruk under tiderna för korstågen och används fortfarande. Johanniterorden är en evangelisk-luthersk orden. Malteserorden är Johanniternas katolska systerorganisation med samma ursprung från år 1099.

Johanniterna verkar över hela världen inom sjukvård och välgörenhet för medmänniskorna. Målet är att ge vård och stöd åt alla sjuka, nödlidande och fattiga utan hänseende till tro, ras, kön eller social ställning.

Johanniter Ridderskapet i Finland rf. grundades 1951.