Vi sträcker ut en hjälpande hand,
med en donation kan du stöda
vårt viktiga arbete


Du kan göra en donation till Johanniterhjälpen i Finlands insamlingskonto

FI31 4055 0012 4712 86
BIC: HELSFIHH

Du kan också donera med MobilePay

Skicka önskat donationsbelopp via MobilePay-applikationen till Johanniterhjälpens nummer:

77171


Tillstånd för penninginsamling

Beviljat av: Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen
Tillståndsnummer: RA/2021/1423
Datum: 28.10.2021
FO-nummer: 2398059-0
Tillståndet gäller hela Finland, förutom Åland.