Johanniterhjälpen

Johanniterhjälpen i Finland rf är en oberoende och obunden hjälporganisation som lyder under Johanniterorden. Johanniterordens hjälporganisationer är en växande internationell rörelse med en 900-årig tradition. Världen över bedriver vi välgörenhetsverksamhet under devisen Att hjälpa din nästa.  

Johanniterna finns i 153 länder. Med cirka 400 000 volontärer är vi en av världens största välgörenhetsorganisationer.

I den anglosaxiska världen verkar St John Ambulance och den katolska systerorganisation heter Malteserhjälpen. I Tyskland driver Johanniterna ett antal sjukhus, ålderdomshem och ambulanstjänst samt internationell katastrofhjälp.

De europeiska hjälporganisationerna är medlemmar i Johanniter International (JOIN) med huvudkontor i Bryssel.

 

Ja, jag vill bli volontär           Ja, jag vill bli medlem